top of page

En arribar la matèria primera, sempre en camions frigorífics, es processa al moment de la seva recepció una vegada ha estat isnpeccionada i controlada, així d'aquesta forma podem garantir la seva qualitat i assegurar l'obtenció de productes totalment frescos.

El tractament es realitza en una línia contínua per evitar possibles períodes d'interrupció i complint sempre les normatives higiènic-sanitàries.

Els teixits grassos (sagí de porc) es trituran per facilitar la seva posterior fosa en la caldera alimentada per vapor d'aigua del generador que injecta el vapor directe i que serveix per escalfar i fondre els teixits grassos i realitzar l'extracció del greix.

El producte fos es diposita, seguidament, en un dipòsit precolador per a la seva sedimentació i filtrat, on se separa la part líquida de la part sòlida. La part de greix fos es condueix a uns decantadors per separar el greix líquid del llardó que hagi pogut quedar.

El greix líquid resultant (el llard) s'envasa i s'emmagatzema en una cambra frigorífica per a una òptima preservació.

Els llardons per  altra banda, es premsa per acabar d'esprémer la part del greix que conté i s'envia a la decantadora per a la seva recuperació.

El llardó premsat queda, finalment, amb un contingut en greix inferior a un 20%.

Per a l'obtenció de llard, el greix líquid va a parar a les batedores i és on es solidifica a temperatura controlada afegint els conservants necessaris i autoritzats per a una millor conservació, procedint a l'envasament en diversos formats.

bottom of page